5000

kreditů
za registraciVíte, že učastí v referenčním programu získáte z doporučených uživatelů kreditní provizi?
Login

Heslo

REGISTRACE - všeobecné podmínky


Pravidla jsou platná od dne 20. března 2006.
Verze: 2.0

Obecná pravidla

 1. Registrovaný uživatel se zavazuje, že všechny vkládané údaje jsou pravdivé.
 2. Systém každý uživatel využívá na vlastní riziko a není možné vymáhat jakoukoli náhradu za způsobené škody.
 3. Provozovatel Lišta.cz(dále jen provozovatel) se zavazuje, že vkládané údaje neposkytne třetí osobě.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo získané údaje použít v TOP žebříčcích.
 5. Provozovatel nebude rozesílat žádnou nevyžádanou poštu(SPAM) bez Vašeho předchozího souhlasi. Vyjímkou jsou zprávy týkajicí se systému Lišta.cz, které Vám můžou být zasílány(Novinky, změny v pravidlech, důležitá upozornění).
 6. Je zakázáno vymýšlet technologie zvyšující počet získaných kreditů.
 7. Do systému nebudou vpuštěny stránky s erotickým obsahem, stránky obsahující warez či jakýkoli nelegální obsah nebo obsah, který je proti zákonům ČR nebo SR.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit Vás ze systému bez nároku jakékoli náhrady v případě nedodržení podmínek či při prokázání jakéhokoli podvodu.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit účty, které nebudou delší dobu využívány.
 10. Je zakázáno využívat chyb systému ve svůj prospěch. Pokud naleznete jakoukoli chybu v systému, tak ji prosím nahlašte provozovateli. Uživatel, který chybu nahlásí má právo na odměnu ve formě kreditů. Počet kreditů určí provozovatel dle závažnosti chyby.
 11. Provozovatel má právo změnit kdykoli podmínky, ale musí všechny uživatele upozornit na změnu.
Reklamní kampaně

 1. Do systému Lišta.cz budou vpuštěny(schváleny) pouze reklamní kampaně, které nebudou v názvu a popisu obsahovat erotický podtext či text, který by poškozoval provozovatele.
 2. Uživatel má právo, aby byla jeho reklamní kampaň schválena maximálně do 5ti pracovních dnů.
 3. Provozovatel má právo jakoukoli kampaň, která odporuje pravidlům odmítnout bez udání důvodu, pokud byla již jednou reklamní kampaň schválena.
 4. Uživatel má právo na udání důvodu, pokud bude reklamní kampaň odmítnuta. Toto právo má uživatel pouze tehdy, čeká-li kampaň na kontrolu administrátorem.
 5. Reklamní kampaň nesmí být nijak zvýhodněna oproti ostatním reklamním kampaním, takže v obsahu názvu nesmí být žádné zvýrazňující prvky(smajlíky, dvojtečky, podtržítka, vykřičníky apod.).
 6. Provozovatel má právo odmítnout reklamní kampaň, kterou budou odkazovat na stránky psány v jiném jazyce než českém či slovenském.
 7. Název reklamní kampaně musí vystihovat propagovanou stránku. Obsah názvu reklamní kampaně nesmí obsahovat texty typu Klikni sem, Neklikej apod.
 8. Do systému nebudou vpuštěny reklamní kampaně odkazující na jiný reklamní systém.
Servery, na kterých se zobrazuje lišta

 1. Uživatel je povinen uvést pravdivé kódování stránek, na kterých se bude zobrazovat lišta. Pokud uživatel používá jiné kódování než je uvedeno v seznamu, tak musí kontaktovat provozovatele, který dané kódování do seznamu přidá.
 2. HTML kód musí být umístěn úplně v záhlaví stránek a zobrazenou lištu nesmí nic překrývat.
 3. HTML kód nesmí být umístěn na jiné stránce než na dané stránce, které HTML kód náleží.
 4. Je přísně zakázáno vyžívání jakýchkoliv metod(automatický refresh, autohits, ...) ke zvýšení počtu kreditů!
 5. Na stránce kde se zobrazuje lišta musí být obsah. Stránka nesmí vypisovat chybu(404, 500 apod.) a nebo na ni nesmí být texty typu stránky se připravují.
   
©2005 Lista.cz  |  XHTML 1.1  |  CSS  |  Připojeno přes vix.cz